Om oss

Vindöns Camping startades av Oswald Gustafsson 1959 när Orust kommun ville öka turismen i området och skulle expropriera familjens ängsmark. Semester hade sedan några år börjat gälla för alla över 18 år och folket vill ha någonstans att spendera sin lediga tid. Att campa hade blivit populärt och det hade redan kommit frågor från privatpersoner till Oswald om de inte kunde få tälta på den oanvända ängsmarken.

Till en början var det endast öppen mark och några få vagnar och tält, men intresset för campingen spred sig och campingen växte.

1971 återbrukades en byggnad från Halland vilken blev receptionen som finns kvar än idag, om än en aning tillbyggd.

Campingen växte ytterligare, och Oswald som tidigare var åkare och bland annat körde båtar för Vindövarvet ut i Europa, investerade 1978 i byggandet av en hamn istället för en ny lastbil och blev på heltid campingägare tillsammans med sin fru Ruth.

För dem som inte hade med sig eget boende blev stugor ett alternativ 1998.  

Oswalds dotter Ann-Marie tog år 2000 över verksamheten och driver den än idag.

Storstugan kom på plats 2003 och har blivit populär framförallt för större sällskap som vill ha ett samlat boende. 

Campingen fyllde 50 år 2009, samma år som Oswald fyllde 80, och som present byggdes den båk som nu är vår logotyp. Den är en replika på båken som Gustav von Heidenstam designade för ön Gäven längst ut i Lysekils skärgård på mitten av 1800-talet.

Oswalds barnbarn Mikael anställdes på campingen 2014, för att lära av de äldre generationerna med avsikt att en dag ta över verksamheten. Idag sköter han ruljansen tillsammans med Ann-Marie och sin fru Heidi.

Oswald är fortfarande engagerad i campingens skötsel och kan ses klippa, den nu mer välbesökta, ängsmarkens gräs.