Hamnen

Hamnen har 250 båtplatser. Platser med 2 – 3,5 meters bredd har y-bommar, medan de flesta 4-metersplatser har stolpar. Mejla gärna för att visa intresse för en plats. Fr.o.m. 2010 är hamnen också gästhamn.

I hamnen har vi ett eget sjömärke, en båk. Den står som känningsmärke, det gamla ordet för inseglingsmärke vid inloppet till hamnen. Båken stod klar 2009, samma år som campingen firade 50 år och finns även representerad på sjökortet.
Båken är en fullskalekopia av en som stod på ön Gäven i inloppet till Lysekil på 1850-talet. Originalet var skapad av Gustav von Heidenstam, som efter den, ritade genombrutna fyrar som t.ex. Pater Noster, eftersom orginal båken blåste omkull efter några år.

Intresseanmälan